JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARNI MUROJAATLARINI QABUL QILISH JADVALI